Onderwerp 6: Maatschappelijke uitdagingen

Vaak is er ook sprake van een kloof die wordt bepaald door het inkomensniveau, wat betekent dat een student wel of geen opleiding krijgt, of dat deze wel of niet van hogere kwaliteit is. Op veel plaatsen, vooral in plattelandsgebieden of gebieden met weinig middelen, worden ze geconfronteerd met een gebrek aan kwaliteitsvol STEM-onderwijs omdat ze niet over voldoende middelen beschikken.

Ondanks aanzienlijke vooruitgang blijven er vooroordelen bestaan in de STEM-industrie, die vijandige omstandigheden bevordert voor raciale en etnische minderheidsgroepen, personen met een handicap, vrouwen en andere groepen.

Alle studenten moeten naast de standaard STEM-vakken toekomstgerichte vaardigheden verwerven.

Het verwerven van kwalificaties door de sector zet de traditionele onderwijsparadigma’s in sommige sectoren van de economie op zijn kop door de eis voor diploma’s met meer op competenties gebaseerde capaciteiten en kwalificaties te vervangen.

Als meer volwassenen willen blijven werken in de toekomstige beroepsbevolking, zullen zij zich moeten bijscholen en omscholen.

Op veel STEM-gebieden hebben niet alle groepen gelijke toegang tot hoogwaardig graduate onderwijs. Op het niveau van de graduate school bestaat er diversiteit, maar op sommige terreinen zijn vrouwen, mensen met een handicap en andere groepen duidelijk ondervertegenwoordigd. De meerderheid van de doctoraatsstudenten informatica en techniek komt uit het buitenland en beschikt over een tijdelijk studentenvisum

https://www.canva.com/