Onderwerp 4: Ethiek en datawetenschap

Volgens de Data Science Section van de Royal Statistical Society (RSS) en het Institute and Faculty of Actuaries (IFoA) evolueren de ethiek in data science “en de implicaties voor industrieën en het bredere publiek voortdurend. Naarmate data science-methoden steeds gebruikelijker worden binnen statistische en actuariële vakgebieden, zijn er zowel kansen als uitdagingen voor individuen die in data science werken (‘beoefenaars’)” (Institute and Faculty of Actuaries & Royal Statistical Society, 2019).

Canva Images

As the impact of data science to society is essential, data scientists are required to find results that could benefit the society, improving quality of human life. It is crucial for scientists to be able to balance the benefits with the discrepancies of the outcomes that derive from the data.

Data science can be a source of harm in terms of privacy and equality. The ethical considerations should focus on finding ways to respect boundaries and neutralize the potential harm.

Een datawetenschapper moet in staat zijn om “de bronnen van fouten en vertekeningen in data volledig te begrijpen, door ‘schone’ data te gebruiken (bijvoorbeeld bewerkt voor ontbrekende, inconsistente of foutieve waarden), en het werk te ondersteunen met robuuste statistische en algoritmische methoden die geschikt zijn voor de gestelde vraag” (Institute and Faculty of Actuaries & Royal Statistical Society, 2019).

Als ethische principes onder wetenschappers twijfelachtig zijn, kan het publiek het vertrouwen verliezen, wat de relatie tussen wetenschap en samenleving kan beïnvloeden. Transparantie is cruciaal voor het opbouwen en behouden van vertrouwen.

Accountability involves careful consideration of when to delegate decision-making to systems rather than humans. It’s crucial to understand and communicate the consequences of such delegation, especially as it could result in the implementation of advanced AI systems without proper governance (Institute and Faculty of Actuaries & Royal Statistical Society, 2019).