Onderwerp 4: E-commerce en datawetenschap

E-commerce is de meest persoonlijke aankoopervaring op een online platform. Het internet zorgt voor relatieve homogenisering als gevolg van gegevensinvoer via platforms met gemeenschappelijke kenmerken. In die zin maken data het gemakkelijker om zowel appels als peren te tellen.

Daarnaast kunnen data de internationale handel inclusiever maken, bijvoorbeeld door objectievere data te matchen met consumentengedrag, met als voorwaarde uiteraard dat data worden omgezet in intelligentie (Sirimanne, 2019).