Onderwerp 4: De rol in hoger onderwijs en onderzoek

Veel onderwijsinstellingen nemen interdisciplinaire programma’s op in hun curricula. Deze programma’s zijn ontworpen om studenten kennis te laten maken met een breder scala aan perspectieven en vaardigheden, waardoor een meer holistisch begrip van complexe uitdagingen wordt bevorderd.

Bij interdisciplinair onderwijs gaat het vaak om teamgebaseerde leerervaringen waarbij studenten uit verschillende disciplines samenwerken aan projecten. Dit weerspiegelt scenario’s uit de echte wereld en helpt studenten samenwerkingsvaardigheden te ontwikkelen.

https://www.canva.com/