Onderwerp 3: Naar het overbruggen van de genderkloof in STEM: EU-maatregelen en -activiteiten

Lees het volgende artikel. Klik hier om naar het artikel te gaan.

Lezen:

Klik hier lezen het interview

Type: vrije tekst / groepsdiscussie

Vraag: In haar interview voor The Guardian vertelt Zea, een 14-jarige studente, hoe sommige mensen die ze ontmoette en bepaalde activiteiten die ze ontdekte haar hielpen een interesse te ontwikkelen in ‘een nerd zijn’.

Maak een lijst van de mensen en de activiteiten die ze in haar interview ter sprake brengt en bespreek met je medestudenten wat ze van elk van hen heeft geleerd.