Onderwerp 3: Methoden voor gegevensverzameling en -analyse

De methoden die worden gebruikt voor het verzamelen van gegevens, gevolgd door analyse, combineren zowel primaire als secundaire gegevens. De primaire gegevens omvatten enquêtes en vragenlijsten, observaties, interviews, focusgroepen en experimenten

De secundaire gegevens kunnen gepubliceerde bronnen, eerdere onderzoeken, gegevens van instellingen en open en beschikbare gegevens zijn. Hoewel secundaire gegevens misschien als gemakkelijker toegankelijk worden beschouwd, kunnen sommige documenten zeer schaars zijn, vooral als ze niet zijn gedigitaliseerd.