Onderwerp 2: Waarom we vrouwen nodig hebben voor duurzaamheid

Source: Aid to gender equality and women’s empowerment (oecd.org)

In developed economies women tend to be overrepresented in low-income groups and these are unfortunately the groups more frequently affected by pollution in cities as well as other environmental crises. How can it still hold?  How can this still be the case when we know that both gender and the environment issues are top priorities on the international agenda. More importantly what are we missing? Although the number of women climate negotiators was respectably high, in the senior official level the more the gender equation started to shift. This has an impact on the negotiating process. A better recognition of the gender environment Nexus would be a key first step. A recent OECD survey showed that 21 out of the 38 member countries of the OECD report that gender aspects are considered at least some of the time in their environmental policy making. However only 11 do so systematically. Countries need to do better in mainstreaming gender in their environmental policies that means making sure all indicators and data can be disaggregated to get that gender perspective. It is the only way policy makers can effectively address the disproportionate adverse effects climate change has on women.

Women are an essential force for climate solutions that work for the entire world population. Businesses can benefit from highlighting the relevance of gender equality to climate outcomes and from amplifying women’s roles as leaders, low-carbon product influencers, and climate-focused investors. Below, we explore the greater role women can play on each of these fronts.

Source: Catalyst, OECD, Credit Suisse, Clim8, Oliver Wyman analysis

Er zijn vooral weinig oudere vrouwen in de zes sectoren met de hoogste CO2-uitstoot: energieopwekking, mijnbouw van mineralen en metalen, productie, landbouw, transport en bouw. Deze sectoren zijn samen verantwoordelijk voor 80% van de emissiereducties die tegen eind 2030 nodig zijn om te voorkomen dat de mondiale temperatuur meer dan 1,5 graden Celsius boven het pre-industriële niveau stijgt.

Vrouwen zijn een essentiële kracht voor klimaatoplossingen die werken voor de hele wereldbevolking. Bedrijven kunnen profiteren van het benadrukken van de relevantie van gendergelijkheid voor klimaatresultaten en van het versterken van de rol van vrouwen als leiders, beïnvloeders van koolstofarme producten en klimaatgerichte investeerders. De grotere rol die vrouwen op elk van deze fronten kunnen spelen. De rol van vrouwen als makers van klimaatverandering is cruciaal.

Om tegen 2050 een netto-nuluitstoot te bereiken moeten alle organisaties de genderkloof op het gebied van klimaatactie dichten door de rol die vrouwen spelen te erkennen en ernaar te handelen. In alle soorten organisaties is samenwerking nodig.

Kijk de video: Waarom gender belangrijk is voor effectieve aanpassing aan klimaatverandering

Watch the video: A Message From the Future

Source: OliverWyman Forum, 2021