Onderwerp 2: Technieken voor gegevensverzameling

Gegevens begrijpen zonder het juiste begrip van concepten, methoden en hulpmiddelen is als navigeren door stormachtige wateren zonder kaart. Een basiskennis van het bovenstaande kan leidend zijn voor uw manier van denken, waardoor een hiërarchie van besluitvorming ontstaat.

Why is Data Collection important?

As we have highlighted before, accurate data collection is necessary to make informed business decisions, ensure quality assurance, and maintain research integrity (Simplilearn, 2023).

The scientist’s relationship with data collection is changing. Whereas before the predominant condition was of data scarcity, now there is an abundance of it. Today, researchers must be able to prioritise and implement techniques with precision, in order to collect the most useful pieces of data.