Onderwerp 2: Praktisch gebruik van geavanceerde technologieën

De tweede doelstelling is het onderzoeken van de praktische toepassingen van geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie, virtual reality en andere. Het gebruik van deze technologieën in een verscheidenheid aan industrieën, waaronder de gezondheidszorg, het bankwezen, het onderwijs, entertainment en meer, zal door de studenten in detail worden bestudeerd aan de hand van casestudies en voorbeelden uit de praktijk.

 • Persoonlijke assistenten: virtuele assistenten met AI-mogelijkheden, zoals Siri, Alexa en Google Assistant, helpen gebruikers met klusjes, maken herinneringen, reageren op vragen en beheren smarthome-apparaten.
 • Gezondheidszorg: AI wordt gebruikt om medische beelden te analyseren, ziekten te diagnosticeren, nieuwe medicijnen te vinden en geïndividualiseerde behandelplannen te maken, die allemaal de patiëntresultaten verbeteren.
 • Financiën: In de financiële sector worden AI-algoritmen gebruikt bij de klantenservice, algoritmische handel, kredietrisicobeoordeling en fraudedetectie.
 • Autonome voertuigen: Als zelfrijdende auto’s hun omgeving willen begrijpen, beslissingen willen nemen en veilig willen reizen, is AI essentieel.
 • Natuurlijke Taalverwerking (NLP): Taalvertaling, sentimentanalyse, chatbots en spraakherkenningssystemen maken allemaal gebruik van NLP.
 • Training en simulatie: voor realistische en veilige trainingssimulaties wordt VR gebruikt in sectoren als de luchtvaart, het leger, de gezondheidszorg en de productie.
 • Entertainment: Virtual reality biedt participatieve verhalen, virtuele concerten en meeslepende games.
 • Onderwijs: Door meeslepende educatieve inhoud te produceren en moeilijke onderwerpen te illustreren, verbeteren VR en AR het leerproces.
 • Architectuur en ontwerp: VR stelt architecten en ontwerpers in staat hun werken in virtuele omgevingen voor te stellen en te presenteren.
 • Detailhandel en marketing: virtuele try-ons, interactieve advertenties en klantnavigatie in de winkel maken allemaal gebruik van augmented reality.
 • Smart Homes: Met behulp van IoT kunnen huizen op afstand thermostaten, beveiligingssystemen, verlichting en apparaten bedienen.
 • Industrieel IoT (IIoT): branchespecifieke asset-tracking, voorspellend onderhoud en productieprocessen worden allemaal verbeterd door IIoT.
 • Gezondheidszorg: IoT-gadgets helpen bij telegeneeskunde door de gezondheid van patiënten op afstand te monitoren.
 • Milieumonitoring: IoT-sensoren bewaken de kwaliteit van de lucht en het water en helpen bij initiatieven voor milieubehoud.
 • Optimalisatie: logistiek, financiën en supply chain management kunnen allemaal profiteren van het vermogen van quantum computing om uitdagende optimalisatieproblemen aan te pakken.
 • Cryptografie: In het tijdperk van quantum computing helpen kwantumbestendige cryptografiemethoden gevoelige gegevens te beschermen.
 • Productie: Om de nauwkeurigheid en efficiëntie van de productie op assemblagelijnen te vergroten, worden robots ingezet.
 • Gezondheidszorg: Tijdens behandelingen bieden chirurgische robots nauwkeurige assistentie aan chirurgen.
 • Landbouw: Het automatiseren van activiteiten zoals planten, oogsten en gewasmonitoring wordt gedaan door landbouwrobots.
 • Geneeskunde: Genbewerking kan genetische ziekten behandelen en geïndividualiseerde behandelingen creëren.
 • Landbouw: Gewassen met een verhoogde weerstand tegen ziekten en plagen kunnen worden geproduceerd door middel van genetische manipulatie.
 • Veilige transacties: In de financiële, supply chain- en vastgoedsector maakt blockchain veilige en open transacties mogelijk.
 • Gedecentraliseerde systemen: Gedecentraliseerde apps (dApps) worden mogelijk gemaakt door blockchain in sectoren als sociale media en de overheid.

Deze praktijkgerichte toepassingen van geavanceerde technologieën laten zien hoe divers en substantieel hun effecten zijn in een breed scala van industrieën, waardoor ze essentiële motoren van innovatie en ontwikkeling in de moderne wereld zijn.