Onderwerp 2: Praktijken voor energietransformatie

Het voertuig met de naam ‘Bubble Car’, ontwikkeld door het Nederlandse ‘Eco-runner’-team en aangedreven door waterstof, heeft het Guinness World Records gehaald door maar liefst 2.448 kilometer af te leggen op slechts 1 liter brandstof en met een gemiddelde snelheid van ongeveer 45 kilometer. kilometer per uur.

The Car Reveal Of The Eco-Runner XIII

Gedistribueerde fotovoltaïsche zonne-energie (PV) zijn systemen die doorgaans op daken worden geïnstalleerd, met een capaciteit van minder dan 1 megawatt. Deze systemen bieden een alternatief voor traditionele methoden voor het opwekken van elektriciteit, zoals kolen-, olie- en aardgascentrales.

In een PV-systeem vangen zonnecellen de energie van de zon op en zetten deze om in elektriciteit. Er zijn drie generaties zonnecellen. De zonnecellen van de eerste generatie, die momenteel het meest voorkomen, zijn gemaakt van enkel- of multikristallijn silicium. Zonnecellen van de tweede generatie, ook wel dunnefilm-zonne-PV-cellen genoemd, zijn efficiënter en hebben hogere capaciteitsfactoren. Geavanceerde zonnecellen van de derde generatie, zoals hooggeconcentreerde PV-cellen, kleurstofgevoelige zonnecellen en organische zonnecellen, bevinden zich nog in de ontwikkelingsfase.

Solar glass would be able to capture and store solar energy. Researchers at Michigan State University leads the project. According to the research team, 5 to 7 billion square meters of usable window space exists, enough to power a full 40% of US energy needs using solar glass.

The “Twelve” initiative, based in Switzerland, Iceland, the USA, and Canada, has been actively capturing carbon from the atmosphere in its facilities. Now, they have developed a new solution to convert this collected resource into jet fuel. Their transformation platform, called “Opus,” first separates carbon and oxygen through electrolysis, and then converts the carbon into jet fuel by combining it with hydrogen. The goal is to start production at 40,000 gallons annually and gradually scale up to 1 million gallons over time.

De op een na grootste oorzaak van de opwarming van de aarde is methaan, een broeikasgas dat 28 keer krachtiger is dan koolstofdioxide. Stortplaatsen zijn een belangrijke bron van methaan, dat ontstaat wanneer organisch materiaal ondergronds wordt afgebroken.

Een startup die bij MIT is begonnen, streeft ernaar de methaanemissies van stortplaatsen aanzienlijk te verminderen met een systeem waarvoor geen extra land, wegen of elektrische leidingen nodig zijn. Het bedrijf, Loci Controls, heeft een systeem op zonne-energie ontwikkeld dat de inzameling van methaan uit stortplaatsen optimaliseert, zodat een groter deel ervan kan worden omgezet in aardgas.

Voor klimaatvriendelijke koeien ontwikkelt ZELP draagbare technologie voor vee om methaan te neutraliseren, het dierenwelzijn te verbeteren en organisaties dichter bij het netto nulpunt te brengen.

MOXIE is designed to convert Martian carbon dioxide, which makes up 96% of Mars’ atmosphere, into oxygen. NASA is testing this technology in the hopes of sending oxygen generators to Mars in the distant future, where they could be used to create the tens of thousands of kilograms of rocket propellant that will be needed to launch astronauts off the planet and back to Earth (as well as providing oxygen to breathe).