Onderwerp 2: Het overbruggen van de genderkloof is goed voor iedereen

Horloge:

Type: vrije tekst / groepsdiscussie

Vraag: Na het bekijken van de video waarin de feiten over vrouwen in STEM in Europa worden besproken en na het lezen van het artikel over het belang van inclusie,

Bespreek met je medestudenten de positieve impact die inclusiviteit heeft op de samenleving, zowel in termen van innovatie als in termen van economische groei.