Onderwerp 2: Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Wanneer we de reis van duurzame ontwikkeling door de decennia onderzoeken, werd het concept van duurzame ontwikkeling geïntroduceerd door het Brundtland-rapport, Our Common Future, van the United Nations World Commision on Environment and Development (WCED) in1987

Ontwikkeling die voldoet aan de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen(Brundtland Report, 1987)

Kijk de video over de geschiedenis van het Klimaatakkoord van Parijs en toekomstige mogelijkheden.

Als we de relatie tussen klimaatactie en de 17 SDG’s evalueren, is er duidelijk een aanzienlijke overlap in de acties die nodig zijn om aan de SDG’s te voldoen en die nodig zijn om effectief om te gaan met klimaatverandering. SDG 13 noemt specifiek acties tegen klimaatverandering, maar veel van de andere SDG’s zijn een belangrijk onderdeel en nauw verbonden met klimaatactie. Zo zou bijvoorbeeld de allereerste SDG, die gericht is op het uitbannen van armoede, zowel mitigatie als adaptatiemaatregelen vereisen waarbij de risico’s verbonden aan de gevolgen van klimaatverandering, en die onevenredig schadelijk zijn voor de armste sectoren van de samenleving, mitigatie op mondiaal niveau en aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering op lokaal niveau vereisen. De andere SDG’s, zoals de 2e, 3e en de 6e, gaan respectievelijk over het beëindigen van honger, goede gezondheid, schoon water en sanitaire voorzieningen, zijn gebieden waarin de gevolgen van klimaatverandering de verwezenlijking van deze SDG’s veel moeilijker zouden maken.

Duurzame ontwikkeling is een holistisch kader dat drie basispijlers samenbrengt: economische ontwikkeling, inclusief het beëindigen van armoede; sociale inclusie, wat betekent dat iedereen wordt meegenomen, gendergelijkheid, de rechten van minderheidsgroepen, het verminderen van ongelijkheden in de samenleving; en milieuduurzaamheid.