Onderwerp 1: Wat is probleemoplossing?

Probleemoplossing is het proces van het vinden van oplossingen voor moeilijke of complexe problemen. Het omvat het analyseren van een situatie, het identificeren van het probleem, het evalueren van alternatieve oplossingen en het implementeren van de meest effectieve handelwijze. Probleemoplossing is een fundamentele cognitieve vaardigheid die toepasbaar is in verschillende contexten, van het dagelijks leven tot professionele en academische omgevingen.

https://www.canva.com/