Onderwerp 1: Wat is datawetenschap?

Data science is een interdisciplinair veld dat technieken, methodologieën en tools uit verschillende domeinen combineert om inzichten, patronen en kennis uit data te halen. Het omvat het verzamelen, opschonen en analyseren van gegevens om betekenisvolle inzichten te verkrijgen en de besluitvorming te ondersteunen. Datawetenschappers gebruiken een combinatie van statistische analyse, machine learning, datavisualisatie en domeinexpertise om complexe problemen op te lossen en verborgen trends in data bloot te leggen.

Zoals Arno Siebes betoogt in zijn paper ‘Data science as a taal: uitdagingen voor computerwetenschap – een position paper’, markeert ‘Data Science de komst van gedataficeerd onderzoek in alle academische onderzoeksgebieden’, waarmee hij het belang van data science voor onderzoek aangeeft, hoe dan ook. van discipline (Siebes, 2018).

Link: https://www.pexels.com/photo/person-holding-chart-and-bar-graph-669612/