Onderwerp 1: Unesco Student´s Voice Project

TRENDS EN VOORUITZICHTEN IN EAD – POST PANDEMIC EEN PEDAGOGISCHE VISIE

VRAGEN

Hoe hebben scholen zich aan de pandemie aangepast en de stem van leerlingen toegestaan?

https://www.tveuropa.pt/noticias/videos-e-cartaz-da-campanha-de-sensibilizacao-escolaemseguranca/

Welke principes en criteria zijn vastgelegd?

PRINCIPES

PRINCIPE 1: CREËER EEN VEILIGE OMGEVING

PRINCIPE 2: ZORGEN VOOR INCLUSIEF LEREN

PRINCIPE 3: MENSENRECHTEN, CULTURELE DIVERSITEIT EN DEMOCRATIE IN HET LEERPROCES OPNEMEN

PRINCIPE 4:  ONTWIKKEL EN GEBRUIK ROLMODELLEN

PRINCIPE 5:  LEREN DOOR HET TE DOEN – ‘LEREN DOEN’

PRINCIPE 6:  LEREN DOOR DE SIMULATIE

PRINCIPE 7: KANSEN VOOR LEIDERSCHAP

PRINCIPE 8: BETEKENISVOLLE BESLUITVORMING

PRINCIPE 9: LUISTER NAAR JONGE MENSEN EN VOER ECHTE VERANDERING TE WERK

PRINCIPE 10: NADENKEN OP ACTIE

VOORDELEN

Leren in een virtuele omgeving (blijf een gevoel van verbondenheid en gemeenschap ontwikkelen);

Probleemoplossing (bijdragen aan kritisch denken en projectgebaseerde leermethodologie); Bevorder meerdere vaardigheden;

(eSkill’s, SoftSkills, Literacia Digital bijv: Google Classroom; Telegram; Meet)

NADALEN

Gebrek aan vertrouwde ondersteuning; studenten die geen digitale apparaten hebben;

Gebrek aan face-to-face sociale omgeving (studenten-praktijkgemeenschap, algemene omgeving);