Erasmusfemst

Wat is FEMST?

FEMST, gefinancierd door Erasmus+, heeft als doel gedetailleerde informatie te verstrekken over de genderkloof die van belang is voor gendergelijkheid op het gebied van STEM in de vroege stadia, wanneer de gendergerelateerde vooroordelen van leraren invloed hebben op de prestaties van leerlingen.

FEMST zal leraren ondersteunen bij het stimuleren van STEM-onderwijs onder vrouwelijke studenten en tegemoetkomen aan de behoeften van vrouwen die STEM studeren om op de lange termijn het uitvalpercentage te verminderen.

Het streven van FEMST is om diepgaande informatie en kennis te bieden over de genderkloof binnen het STEM-veld in Europa, met name in de landen van het consortium (Nederland, Cyprus, Griekenland, Spanje en Portugal), ter bevordering van hun persoonlijke en/of professionele ontwikkeling, uiteindelijk ten gunste van de kinderen voor wie zij verantwoordelijk zijn.