Hoofdstuk 3: Wat zijn de ethische, economische en sociale implicaties van technologische vooruitgang?

Leerresultaten:

Het doel van deze unit is om de vele effecten van technologie in de wereld te onderzoeken; geven deelnemers een uitgebreid inzicht krijgen in de manier waarop technologische vooruitgang de samenleving beïnvloedt structuren, economische dynamiek en ethische overwegingen.

Aan het einde van deze inhoud kunnen de leerlingen:

  1. De belangrijkste ethische overwegingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) herkennen en bespreken.
  2. Het ontwikkelen van kritische denkvaardigheden om complexe ethische dilemma’s en uitdagingen te analyseren gerelateerd aan AI.
  3. Pleiten voor ethische innovatie en beleidsontwikkeling op het gebied van AI.