Hoofdstuk 3: Huidige voorbeelden van doorbraken in mondiale uitdagingen op het gebied van STEM

Leerresultaten:

Tegen het einde van deze inhoud zouden de lerenden in staat zijn om:

  1. Een diepgaand begrip aan te tonen van recente doorbraken in verschillende bèta/technische disciplines en hun relevantie voor mondiale uitdagingen.
  2. De maatschappelijke, ethische en ecologische implicaties van recente doorbraken op het gebied van bèta/techniek kritisch te analyseren en te evalueren.
  3. Kennis opgedaan bij recente bèta/technische doorbraken toepassen om innovatieve oplossingen voor te stellen voor hypothetische probleemoplossingsscenario’s.
https://www.canva.com/