Hoofdstuk 2: Interdisciplinaire aanpak voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen

Leerresultaten:

  1. Studenten zullen in staat zijn de betekenis van interdisciplinaire samenwerking in STEM te verwoorden en de betekenis ervan te herkennen bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen.
  2. Identificeer en bespreek de voordelen en potentiële obstakels die gepaard gaan met het integreren van diverse STEM-disciplines om complexe problemen op te lossen.
  3. Toon het vermogen om ideeën, bevindingen en oplossingen duidelijk en beknopt over te brengen aan zowel STEM- als niet-STEM-doelgroepen, waardoor effectieve communicatie in een multidisciplinaire context wordt bevorderd.