Hoofdstuk 2: De nieuwste technologische ontwikkelingen (kunstmatige intelligentie, virtuele realiteit, enz.)

Leerresultaten:

Aan het einde van deze inhoud zouden de leerlingen:

  1. Herkennen en beschrijven van de meest recente technologische ontwikkelingen, zoals die op het gebied van kunstmatige intelligentie, virtueel realiteit en andere terreinen, terwijl u de onderliggende ideeën en toekomstige effecten op een verscheidenheid aan bedrijven begrijpt.
  2. In staat zijn om praktijkvoorbeelden en toepassingen van de allernieuwste technologie in een verscheidenheid aan industrieën te bespreken, waaronder gezondheidszorg, entertainment, onderwijs en meer, en om de mogelijke voor- en nadelen van elk te beoordelen.
  3. Beschikken over een verbeterd kritisch denkvermogen en een groter ethisch bewustzijn met betrekking tot de hedendaagse technologie doorbraken.
  4. In staat zijn om zich te verdiepen in de sociologische, privacy- en veiligheidsvertakkingen van deze technologieën, evenals hun ethische implicaties, om een meer verantwoorde benadering van de inzet en ontwikkeling ervan te bevorderen.