Hoofdstuk 1: Kunstmatige intelligentie begrijpen

Leerresultaten:

Aan het einde van deze inhoud zouden de leerlingen:

  1. In staat zijn het idee van kunstmatige intelligentie (AI) te definiëren en uit te leggen, evenals de onderliggende ideeën, doeleinden, en toepassingen.
  2. In staat zijn onderscheid te maken tussen Narrow AI (ook bekend als Weak AI) en General AI (algemeen bekend als Sterke AI) na het bestuderen van dit materiaal en wees je bewust van hun respectievelijke mogelijkheden, beperkingen en potentieel gevolgen.
  3. Een beter begrip krijgen van de manier waarop AI zowel de technologie als de samenleving in de toekomst zal beïnvloeden, inclusief de daarop volgende potentiële voor- en nadelen, ethische kwesties en de verschillende gebieden waarop het een revolutionair is effect.