Hoofdstuk 1: Inleiding tot het oplossen van problemen in STEM

Leerresultaten:

Aan het einde van deze inhoud zouden de leerlingen:

  1. In staat zijn de fundamentele principes te verwoorden die ten grondslag liggen aan het oplossen van problemen in STEM-disciplines.
  2. Demonstreer inzicht in de iteratieve aard van probleemoplossing en hoe dit aansluit bij de wetenschappelijke methode en technische ontwerpprocessen.
  3. Evalueer en vergelijk verschillende probleemoplossende benaderingen binnen STEM, en identificeer hun sterke en zwakke punten.

In onze snel evoluerende en op technologie gerichte samenleving kan het belang van STEM-onderwijs niet genoeg worden benadrukt. STEM, dat staat voor Wetenschap, Technologie, Engineering en Wiskunde, omvat verschillende velden die een cruciale rol spelen bij het vormgeven van onze huidige realiteit en het vormgeven van onze toekomst.

Het erkennen van de diepgaande waarde van STEM-onderwijs is essentieel, omdat het studenten in staat stelt om met de uitdagingen om te gaan en de kansen te benutten die de 21e eeuw biedt.

STEM-onderwijs speelt een cruciale rol bij het aanpakken van mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en vooruitgang in de gezondheidszorg. Door studenten uit te rusten met een sterke basis in STEM-disciplines, stellen we hen in staat deze urgente problemen aan te pakken en een positieve impact op de wereld te maken. Of het nu gaat om het ontwikkelen van duurzame energieoplossingen, het ontwerpen van milieuvriendelijke infrastructuur of het ontdekken van baanbrekende medische behandelingen: STEM-opgeleide individuen lopen voorop bij het vormgeven van een duurzame en welvarende toekomst.

“Het opleiden van studenten in STEM-vakken (indien correct onderwezen) bereidt studenten voor op het leven, ongeacht het beroep dat ze kiezen om te volgen. Die vakken leren studenten kritisch te denken en problemen op te lossen – vaardigheden die ze hun hele leven kunnen gebruiken om hen door moeilijke tijden heen te helpen en kansen te benutten wanneer ze zich voordoen.” (Stephen F. DeAngelis, president en CEO van het cognitieve computerbedrijf Enterra Solutions).