Hoofdstuk 1: Inleiding

Leerresultaten: 

Aan het einde van deze inhoud zouden de leerlingen: 

  1. Zelfreflectie over persoonlijke gedachten rond vrouwen in STEM en de wetenschap als geheel, wanneer u aan deze module begint.
  2. Herkader de manier waarop zij over vrouwen in STEM denken door kritiek te leveren op hun eigen opvattingen en mogelijk verworven stereotypen over wetenschap als carrièrepad en wetenschappers als professionele rolmodellen (evalueren).
  3. Erken de positieve impact van vrouwen, zowel vroeger als nu, op de algemene evolutie van STEM-gebieden (kennis).
Hoofdstuk inhoud
0% voltooid 0/1 stappen