Erasmusfemst

Module 4: Vrouwen in STEM

Moduleleerdoelen

  • Herkader de manier waarop zij over vrouwen in STEM denken door kritiek te leveren op hun eigen opvattingen en mogelijk verworven stereotypen over wetenschap als carrièrepad en wetenschappers als professionele rolmodellen (evalueren).
  • Identificeer minstens drie (3) prominente vrouwelijke STEM-wetenschappers uit het verleden en enkele van hun gedachten (kennis).
  • Beschrijf kort het leven, de wetenschappelijke discipline en de gedachten van minstens één (1) vrouwelijke STEM-wetenschapper uit het verleden (kennis).
  • Erken de positieve impact van vrouwen, zowel vroeger als nu, op de algemene evolutie van STEM-gebieden (kennis).
  • Reflecteer op jezelf en schrijf enkele van hun persoonlijke kernwaarden op, zoals hun passies, inspiratiebronnen en oorzaken (creëren).
  • Identificeer de verschillende STEM-carrières die momenteel beschikbaar zijn in relatie tot hun persoonlijke interesses (kennis).
  • Verdedig de inclusie van meer vrouwen in STEM-gebieden in Europa door inclusie te correleren met een positieve sociale impact, zowel in termen van innovatie als economische groei (evalueren).
  • Identificeer de belangrijkste maatregelen, programma’s en platforms die binnen Europa beschikbaar zijn om de actieve deelname van vrouwen aan STEM-gebieden (kennis) te vergemakkelijken.
  • Categoriseer ten minste drie (3) educatieve hulpmiddelen/platforms die beschikbaar zijn in Europa met als doel vrouwelijke STEM-studenten en professionals te ondersteunen (analyseren).
  • Breng de voordelen van een leven lang leren met elkaar in verband en zoek actief naar kansen als weg naar succes (analyseren).

Cursusmodulebeschrijving

Het doel van deze module is om te profiteren van de inspirerende impact die rolmodellen kunnen hebben op jongeren, om vrouwelijke stagiaires te helpen zich gemotiveerd en zelfverzekerd te voelen bij het kiezen van een carrière in STEM-gebieden. In dit kader heeft de module twee doelstellingen. In de eerste plaats is het bedoeld om stagiairs te helpen zowel de manier waarop zij over wetenschap denken als de manier waarop zij over zichzelf en hun toekomst in relatie tot STEM denken, opnieuw vorm te geven. Ten tweede is het de bedoeling stagiairs te voorzien van nuttige feiten, gegevens, tips en kansen met betrekking tot toegang tot de STEM-velden als Europese vrouwelijke burgers.

Door stagiairs bloot te stellen aan zoveel mogelijk positieve vrouwelijke rolmodellen uit het verleden en het heden, wil de module het feit benadrukken dat wetenschappelijke geschiedenis door zowel vrouwen als mannen wordt geschreven. Het is ook bedoeld om studenten te helpen hun visie op wetenschap los te koppelen van gender- of levensstijlstereotypen. Belangrijker nog is dat de opzet van de module studenten uitnodigt om niet alleen de wetenschappelijke impact, maar ook de ervaringen, gedachten en inspiratiepunten van vrouwelijke wetenschappers uit verschillende STEM-disciplines actief te verkennen. Op deze manier streeft de module ernaar om cursisten kennis te laten maken met een meer humane, toegankelijke kijk op de wetenschappelijke wereld en hen uit te nodigen na te denken over de vraag of ze het leuk zouden vinden om deze wereld op persoonlijk niveau te betreden.

Last but not least eindigt de module met een “call-to-action”-sectie waarin stagiairs wordt gevraagd om actief gegevens te onderzoeken met betrekking tot de toegankelijkheid voor vrouwen in STEM in Europa en om praktisch advies en nuttige hulpmiddelen te catalogiseren die momenteel in Europa beschikbaar zijn, zodat zij dit kunnen doen. ontdekken.

Trefwoorden: Empowerment, Rolmodellen, STEM