Erasmusfemst

Module 3: Duurzame Techniek en Rol van Vrouwen in STEM

Source: Getty Images/ Stockphoto

Leerdoelen

Welkom bij Module 3: Duurzame Techniek en Rol van Vrouwen in STEM

Aan het einde van deze module zul je in staat zijn om:

  • Het verband begrijpen tussen duurzame techniekpraktijken en miliuebescherming​
  • Existentiële risico’s voor duurzaamheid interpreteren
  • Fundamentele concepten in duurzaamheid beschrijven
  • Het belang van gender als een belangrijke sociale determinant in het behoud van ons milieu waarderen, waarbij de rol ervan als katalysator voor wereldwijde inspanningen voor milieubehoud wordt erkend
  • Innovatieve technische oplossingen voor duurzaamheid identificeren
  • Zelfvertrouwen tonen om genderstereotypen uit te dagen

Beschrijving van de cursusmodule

Deze module heeft tot doel een holistische kennis te bieden over de relatie tussen duurzame engineeringpraktijken en milieubescherming. De module “Duurzame techniek en de rol van vrouwen in STEM” is ontworpen om meisjes te voorzien van uitgebreide kennis, bewustzijn en vertrouwen op het gebied van wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM). Deze module is bedoeld om stagiairs fundamentele concepten op het gebied van duurzaamheid te laten introduceren om kennis te verschaffen over existentiële risico’s voor duurzaamheid. Bovendien heeft de inhoud van de module het potentieel om stagiairs de nodige kennis, bewustzijn en zelfvertrouwen te geven om genderstereotypen uit te dagen, waardoor ze in staat worden gesteld een carrière in STEM-gebieden na te streven. Deze module helpt bij het begrijpen van de cruciale rol van vrouwen als sociale determinant, waarbij de nadruk wordt gelegd op het belang ervan bij het in stand houden van het milieu en het erkennen van haar rol als drijvende kracht achter mondiale initiatieven voor milieubehoud.

Trefwoorden: Duurzaamheid, Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s), genderinclusiviteit, duurzaamheidstechniek, energietransformatie, vrouwen in de techniek