Erasmusfemst

Module 1: Probleemoplossing STEM-doorbraken voor mondiale uitdagingen

https://www.canva.com/

Module leerdoelen

  • Introduceer fundamentele concepten op het gebied van wetenschap, technologie, techniek en wiskunde om studenten een gemeenschappelijk begrip van de kernprincipes te geven.
  • Moedig interdisciplinair denken en samenwerking aan tussen studenten uit verschillende STEM-disciplines om holistische probleemoplossende benaderingen te cultiveren.
  • Onderzoek en analyseer grote mondiale uitdagingen, identificeer hun complexiteit en begrijp de urgentie van het vinden van duurzame oplossingen.
  • Ontdek en identificeer verbanden tussen verschillende STEM-disciplines en hoe hun integratie kan leiden tot innovatieve oplossingen voor mondiale uitdagingen.
  • Laat casestudies en succesverhalen zien van STEM-doorbraken, illustreer hun impact op mondiale uitdagingen en inspireer studenten om creatief te denken.
  • Ontwikkel het vermogen om de ethische, sociale en ecologische implicaties van STEM-doorbraken kritisch te evalueren in de context van mondiale uitdagingen.

Cursusmodulebeschrijving

Deze module heeft tot doel een holistische kennis te bieden over meerdere STEM-disciplines om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Introduceer fundamentele concepten op het gebied van wetenschap, technologie, techniek en wiskunde om studenten een gemeenschappelijk begrip van de kernprincipes te bieden. Deze module dient als een introductie tot het dynamische en evoluerende landschap van STEM, met een specifieke focus op de cruciale rol die STEM-disciplines spelen bij het aanpakken van mondiale uitdagingen. Studenten zullen zich verdiepen in de fundamentele principes van probleemoplossing in STEM, interdisciplinaire benaderingen verkennen om complexe maatschappelijke problemen aan te pakken en recente doorbraken analyseren die een diepgaande impact hebben gehad op het aanpakken van mondiale uitdagingen. Aan het einde van deze module zullen studenten een uitgebreid inzicht hebben gekregen in de rol van STEM bij het aanpakken van mondiale uitdagingen, hun probleemoplossende vaardigheden hebben aangescherpt en het vermogen hebben verworven om de impact van STEM-doorbraken op de samenleving kritisch te beoordelen en te communiceren. Deze fundamentele kennis zal de basis leggen voor volgende modules die dieper ingaan op specifieke STEM-disciplines en hun toepassingen.

Trefwoorden: Mondiale uitdagingen, probleemoplossing, interdisciplinaire aanpak, doorbraken, STEM.