Θέμα 1: Πρόγραμμα Unesco Student´s Voice

ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ EAD – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Ερωτήσεις

Πώς τα σχολεία προσαρμόστηκαν στην πανδημία και επέτρεψαν τη φωνή των μαθητών;

https://www.tveuropa.pt/noticias/videos-e-cartaz-da-campanha-de-sensibilizacao-escolaemseguranca/

Ποιες αρχές και κριτήρια έχουν θεσπιστεί;

Αρχές

ΑΡΧΗ 1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΧΗ 2: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

ΑΡΧΗ 3: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ

ΑΡΧΗ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΗ 5: ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ – “ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ’’

ΑΡΧΗ 6: ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

ΑΡΧΗ 7: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΗΓΕΣΙΑ

ΑΡΧΗ 8: ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΡΧΗ 9: ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΑΡΧΗ 10: ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Μάθηση σε εικονικό περιβάλλον (συνέχιση της ανάπτυξης της αίσθησης του ανήκειν και της κοινότητας),

Επίλυση προβλημάτων (συμβολή στην κριτική σκέψη και στη μεθοδολογία μάθησης βάσει σχεδίου)- Προώθηση πολλαπλών δεξιοτήτων,

(eSkill’s, SoftSkills, Literacia Digital ex: Google Classroom; Telegram; Meet)

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Έλλειψη οικείας υποστήριξης- μαθητές που δεν έχουν ψηφιακές συσκευές,

Έλλειψη κοινωνικού περιβάλλοντος πρόσωπο με πρόσωπο, (φοιτητές-κοινότητα πρακτικής άσκησης, γενικότερο περιβάλλον),