Θέμα 6: Κοινωνικές Προκλήσεις

Συχνά, υπάρχει επίσης ένα χάσμα που καθορίζεται από το επίπεδο του εισοδήματος, πράγμα που σημαίνει ότι ένας σπουδαστής ή μία σπουδάστρια μπορεί να λάβει ή να μην λάβει κατάρτιση ή ότι αυτή μπορεί να είναι ή να μην είναι υψηλότερης ποιότητας. Πολλά μέρη, ιδίως οι αγροτικές ή υποβαθμισμένες περιοχές, αντιμετωπίζουν έλλειψη ποιοτικής εκπαίδευσης STEM, επειδή δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους.

Παρά τη σημαντική πρόοδο, οι προκαταλήψεις εξακολουθούν να υπάρχουν στον κλάδο STEM, δημιουργώντας «εχθρικές» συνθήκες για τις φυλετικές και εθνοτικές μειονότητες, τα άτομα με αναπηρίες, τις γυναίκες και άλλες ομάδες.

Όλοι οι σπουδαστές και όλες οι σπουδάστριες θα πρέπει να αποκτήσουν δεξιότητες προσανατολισμένες στο μέλλον, εκτός από τα τυπικά μαθήματο STEM.

Η βιομηχανική πιστοποίηση ανατρέπει τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά πρότυπα σε ορισμένους τομείς της οικονομίας, αντικαθιστώντας την απαίτηση για πτυχία, με ικανότητες και πιστοποιητικά που βασίζονται περισσότερο στις δεξιότητες.

Για να μπορέσουν περισσότερα ενήλικα άτομα να συνεχίσουν να εργάζονται στο μελλοντικό εργατικό δυναμικό, θα πρέπει να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να επανεκπαιδευτούν.

Σε πολλούς τομείς STEM, δεν έχουν όλες οι ομάδες ίση πρόσβαση σε μεταπτυχιακή εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. Σε επίπεδο μεταπτυχιακών σχολών, υπάρχει ποικιλομορφία, αλλά σε ορισμένους τομείς οι γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία και άλλες ομάδες υποεκπροσωπούνται κατάφωρα. Η πλειονότητα των διδακτορικών φοιτητών και φοιτητριών της επιστήμης των υπολογιστών και της μηχανικής προέρχονται από το εξωτερικό και έχουν προσωρινή φοιτητική βίζα.

https://www.canva.com/
Παιχνίδια γνώσεων