Θέμα 3: Μαθήματα ψηφιακού αλφαβητισμού για την αγορά εργασίας

Μαθητές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

(ΜΑΘΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2018 -2020

ΔΩΜΑΤΙΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΡΟΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ