Θέμα 3: Δεδομένα και Υγεία

Η τεχνητή νοημοσύνη και η επιστήμη των δεδομένων έχουν βοηθήσει τους επαγγελματίες στον ιατρικό τομέα να κάνουν ασφαλέστερες και ταχύτερες διαγνώσεις και να φτάσουν σε ένα κρίσιμο, για το κοινό, επίπεδο λειτουργίας με τη χρήση δεδομένων. Όχι μόνο αυτό, αλλά έχουν αναπτυχθεί ορισμένα προηγμένα εργαλεία ανάλυσης της υγειονομικής περίθαλψης για τη δημιουργία κλινικών πληροφοριών για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών και γενικά αναμένεται ότι αυτές οι εφαρμογές της υγειονομικής περίθαλψης θα ανθίσουν στο εγγύς μέλλον (Madhugiri, 2023).

Ειδικότερα, τόσο τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται όσο και η ποσότητα των δεδομένων που συλλέγονται θα προκαλέσουν την πρόοδο του τομέα σε περισσότερες μεθόδους καταπολέμησης και πρόληψης ασθενειών. Ακόμα και περιφερειακά δεδομένα, όπως τα ασφαλιστικά, θα επηρεαστούν και θα ζητηθούν, δημιουργώντας ένα πιο ολοκληρωμένο οικοσύστημα που θα κυμαίνεται από συγκεκριμένα δεδομένα που σχετίζονται με το IoT έως ολόκληρο το πλαίσιο των μεγάλων δεδομένων (Subrahmanya et al.).

Canva Images