Θέμα 2: Τεχνικές Συλλογής Δεδομένων

Η αξιοποίηση των δεδομένων χωρίς την κατάλληλη κατανόηση των εννοιών, των μεθόδων και των εργαλείων είναι σαν να πλοηγείσαι σε φουρτουνιασμένα νερά χωρίς χάρτη. Η βασική κατανόηση των παραπάνω μπορεί να οδηγήσει τον τρόπο σκέψης σας, δημιουργώντας μια ιεραρχία λήψης αποφάσεων.

Γιατί είναι σημαντκή η συλλογή δεδομένων:

Όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, η ακριβής συλλογή δεδομένων είναι απαραίτητη για τη λήψη τεκμηριωμένων επιχειρηματικών αποφάσεων, τη διασφάλιση της ποιότητας και τη διατήρηση της ακεραιότητας της έρευνας (Simplilearn, 2023).

Η σχέση του επιστήμονα με τη συλλογή δεδομένων αλλάζει. Ενώ πριν επικρατούσε η κατάσταση της έλλειψης δεδομένων, τώρα υπάρχει αφθονία τους. Σήμερα, οι ερευνητές πρέπει να είναι σε θέση να ιεραρχούν και να εφαρμόζουν τεχνικές με ακρίβεια, προκειμένου να συλλέγουν τα πιο χρήσιμα κομμάτια δεδομένων.