Θέμα 2: Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων είναι ωφέλιμη για όλους

Παρακολουθήστε το ακόλουθο βίντεο με τίτλο «Όνειρα με γνώμονα τα δεδομένα l Η ένταξη είναι καινοτομία»:

Παρακολουθήστε:

Τύπος : Ελεύθερο κείμενο / Ομαδική συζήτηση

Ερώτηση: Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο σχετικά με τη σημασία της ένταξης, κι αφού διαβάσατε το άρθρο, το οποίο συζητά τα δεδομένα σχετικά με τις γυναίκες στο STEM στην Ευρώπη,

Συζητήστε με τις συνεκπαιδευόμενές σας τις θετικές επιπτώσεις που έχει η ένταξη στην κοινωνία, τόσο από την άποψη της καινοτομίας όσο και από την άποψη της οικονομικής ανάπτυξης.