Θέμα 2: Επιστήμη Δεδομένων και Φιλοξενία

Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες στον κλάδο της φιλοξενίας έχουν υιοθετήσει όλο και περισσότερο την προγνωστική ανάλυση για να ενισχύσουν την ικανότητά τους να προβλέπουν και να ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις και τις ανάγκες των πελατών.

Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα από το 2013-14 είναι η αμερικανική αλυσίδα οικονομικών ξενοδοχείων Red Roof Inn, η οποία χρησιμοποίησε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα καιρού και πτήσεων για να προβλέψει πιθανές ακυρώσεις πτήσεων για τους πελάτες της. Με βάση τις γνώσεις που αποκόμισε από αυτή την προγνωστική ανάλυση, η Red Roof Inn ξεκίνησε μια στοχευμένη εκστρατεία μάρκετινγκ που απευθυνόταν σε άτομα που χρησιμοποιούσαν κινητές συσκευές σε περιοχές που ήταν πιθανότερο να επηρεαστούν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Σε αυτές τις στοχευμένες περιοχές, η Red Roof Inn σημείωσε σημαντική άνοδο των εργασιών της (Bhattacharjee, Seeley, Seitzman ,n.d.)

Canva Images