Θέμα 2: Γιατί χρειαζόμαστε γυναίκες για τη βιωσιμότητα

Source: Aid to gender equality and women’s empowerment (oecd.org)

In developed economies women tend to be overrepresented in low-income groups and these are unfortunately the groups more frequently affected by pollution in cities as well as other environmental crises. How can it still hold?  How can this still be the case when we know that both gender and the environment issues are top priorities on the international agenda. More importantly what are we missing? Although the number of women climate negotiators was respectably high, in the senior official level the more the gender equation started to shift. This has an impact on the negotiating process. A better recognition of the gender environment Nexus would be a key first step. A recent OECD survey showed that 21 out of the 38 member countries of the OECD report that gender aspects are considered at least some of the time in their environmental policy making. However only 11 do so systematically. Countries need to do better in mainstreaming gender in their environmental policies that means making sure all indicators and data can be disaggregated to get that gender perspective. It is the only way policy makers can effectively address the disproportionate adverse effects climate change has on women.

Women are an essential force for climate solutions that work for the entire world population. Businesses can benefit from highlighting the relevance of gender equality to climate outcomes and from amplifying women’s roles as leaders, low-carbon product influencers, and climate-focused investors. Below, we explore the greater role women can play on each of these fronts.

Source: Catalyst, OECD, Credit Suisse, Clim8, Oliver Wyman analysis

Υπάρχουν ιδιαίτερα λίγες ηλικιωμένες γυναίκες στις έξι βιομηχανίες με τις υψηλότερες εκπομπές άνθρακα: παραγωγή ενέργειας, εξόρυξη ορυκτών και μετάλλων, μεταποίηση, γεωργία, μεταφορές και κατασκευές. Αυτοί οι τομείς μαζί αντιπροσωπεύουν το 80% των μειώσεων εκπομπών που απαιτούνται μέχρι το τέλος του 2030 για να αποτραπεί η άνοδος των παγκόσμιων θερμοκρασιών κατά περισσότερο από 1,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Οι γυναίκες είναι μια ουσιαστική δύναμη για λύσεις για το κλίμα που λειτουργούν για ολόκληρο τον παγκόσμιο πληθυσμό. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από την ανάδειξη της συνάφειας της ισότητας των φύλων με τα κλιματικά αποτελέσματα και από την ενίσχυση των ρόλων των γυναικών ως ηγετών, επηρεαστών προϊόντων χαμηλών εκπομπών άνθρακα και επενδυτών με επίκεντρο το κλίμα. Ο μεγαλύτερος ρόλος που μπορούν να παίξουν οι γυναίκες σε καθένα από αυτά τα μέτωπα. Ο ρόλος των γυναικών ως δημιουργών της κλιματικής αλλαγής είναι κρίσιμος.

Για να επιτευχθούν οι καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050, όλοι οι οργανισμοί θα πρέπει να καλύψουν το χάσμα μεταξύ των φύλων για τη δράση για το κλίμα, αναγνωρίζοντας και αναλαμβάνοντας τους ρόλους που διαδραματίζουν οι γυναίκες. Απαιτείται συνεργατική δράση σε όλους τους τύπους οργανισμών.

Δες το βίντεο: Γιατί το φύλο έχει σημασία για την αποτελεσματική προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Watch the video: A Message From the Future

Source: OliverWyman Forum, 2021