Θέμα 1: Υπαρξιακοί κίνδυνοι για τη βιωσιμότητα

Σε αυτόν τον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, όλοι φιλοδοξούμε να νιώθουμε ασφάλεια. Ωστόσο, για όλους μας, υπάρχουν αρκετές απειλές που πλαισιώνονται ως Πλανήτης (Κλιματική αλλαγή, απώλεια βιοποικιλότητας, μετοερίτες, ηφαίστεια, μεγάλοι σεισμοί), Άνθρωποι (Πανδημίες, καθαρός αέρας, λειψυδρία, ρύπανση από απόβλητα, παροχή επισιτιστικής ασφάλειας), Ευημερία (απειλές τεχνητής νοημοσύνης, ασταθής ανάπτυξη, διευρυνόμενες ανισότητες) και Ειρήνη (πόλεμοι, πυρηνικός αφανισμός) που μας απομακρύνει από το να ζούμε ασφαλείς.

Η ανθρωπότητα είναι πλέον η μεγαλύτερη κινητήρια δύναμη αλλαγής στον πλανήτη. Η ανθρωπότητα έχει φτάσει τα οκτώ δισεκατομμύρια ανθρώπους και έχει επίδραση στην ανάπτυξη. Καθώς το βιοτικό επίπεδο συνεχίζει να αυξάνεται, οι μηχανικοί βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση να ανταποκριθούν στις απεριόριστες απαιτήσεις της ανθρωπότητας με περιορισμένες πηγές της γης. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η ανάπτυξη πρέπει να είναι σε θέση να περιηγηθεί στην πολυπλοκότητα. Για τη βιωσιμότητα, θα πρέπει να φροντίζουμε όλους, όχι μόνο εμάς, αλλά το περιβάλλον μας και τους ανθρώπους που ακολουθούν. Οι λύσεις για το κλίμα χρειάζονται δικαιοσύνη, ισότητα, ποικιλομορφία και συμπερίληψη. Αυτό σημαίνει σεβασμό των υψηλότερων ηθικών αξιών και διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής ανδρών και γυναικών και ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο της ανάπτυξης. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θέλουμε βιωσιμότητα και ασφάλεια, θέλουμε ιδιωτικότητα και ασφάλεια, θέλουμε οικονομική ανάπτυξη. Θέλουμε όλα αυτά τα πράγματα ταυτόχρονα. Η Βιώσιμη Μηχανική, ως πρακτική, δίνει μεγάλη έμφαση στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βελτίωση των μηχανικών συστημάτων, διαδικασιών και προϊόντων με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μέγιστα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.

Πηγή: Πίστωση εικόνας: Greame MacKay

The Earth is believed to have come into existence roughly 4.5 billion years ago. Homo sapiens, the scientific name for modern humans, have been on the planet for about 200,000 years. However, human activities have had a negative impact on the environment, such as deforestation, pollution, greenhouse gas emissions, habitat destruction, and overexploitation of resources.

Throughout Earth’s long history, it has experienced natural climate fluctuations, including ice ages, droughts, and abrupt shifts between warm and cool periods. However, the current climate change we are witnessing is largely attributed to the anthropogenic, or human-caused, effect. Unlike the historical natural climate variations, this contemporary change is primarily driven by human activities. The main reason of current climate change is Industrial evaluation. The rapid industrial and technological advancements of the Anthropocene era have led to increased greenhouse gas emissions, deforestation, and other activities that trap heat in the Earth’s atmosphere, resulting in global warming and significant alterations to our planet’s climate patterns. According to scientific data from the industrial evolution, the temperature of earth has been increased by 1 °C. There is a strong correspondence between temperature and the concentration of carbon dioxide in the atmosphere observed during the glacial cycles of the past several hundred thousand years.  When the carbon dioxide concentration goes up, temperature goes up. The  amount of carbon particles on the earth now it is around 421 ppm which is the same 30000000 years ago. In recent years, world leaders have stressed the need to limit global warming to 1.5°C by the end of this century. That’s because the UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change indicates that crossing the 1.5°C threshold risks unleashing far more severe climate change impacts, including more frequent and severe droughts, heatwaves and rainfall.

Global warming is very very visible. A catastrophic die-off of emperor penguin chicks has been observed in the Antarctic, with up to 10,000 young birds estimated to have been killed.

The sea-ice underneath the chicks melted and broke apart before they could develop the waterproof feathers needed to swim in the ocean.

The birds most likely drowned or froze to death.

Source: Copernicus Sentinel-2

Source: Copernicus Sentinel-2

Researchers discovered harvests began shifting dramatically earlier during the latter half of the 20th century. These shifts were caused by changes in the connection between climate and harvest timing. While earlier harvests from 1600 to 1980 occurred in years with warmer and drier conditions during spring and summer, from 1981 to 2007 warming attributed to climate change resulted in earlier harvests even in years without drought.

Παρακολουθήστε πώς ο καθηγητής Johan Rockstrom παρουσιάζει 10 νέες ιδέες στην επιστήμη του κλίματος

Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής και των περιβαλλοντικών κινδύνων μεγάλης κλίμακας εντείνονται και επιβαρύνουν ολοένα και περισσότερο τις οικονομίες και τα μέσα διαβίωσης. Για αυτόν τον λόγο, το 2015 οι ηγέτες του κόσμου συγκεντρώθηκαν για να συμφωνήσουν σε μια υπόσχεση ότι τα επόμενα 15 χρόνια, οι ζωές δισεκατομμυρίων ανθρώπων θα βελτιωθούν χωρίς κανέναν να μείνει πίσω. Αυτή η υπόσχεση είναι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, οι ΣΒΑ.

Many dangerous feedback loops make climate action more urgent: Existential risks reinforce each other; they are transgressional in terms if district and geography. More specifically, developing nations experienced deaths rates more than four times higher than developed ones regarding to environmental issues. It triggers the migration of nations from south to north and from east to west. They have tipping point; The impact of climate change and large-scale environmental hazards is intensifying and taking a growing toll on economies and livelihoods. A number of tipping points in climate change will soon be or are already being reached, triggering feedback loops with catastrophic consequences for life on Earth. Technology overlap with this risks. This is the time of crisis and of hope. 

Source: www.theventotenelighthouse.eu/the-antropocene-and-political-action

Παιχνίδια γνώσεων