Θέμα 1: Μια γεύση στη ΕAD

ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΜΠΑΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ

HUMAN-IN-THE-LOOP (Videogram + Infographic + Forum)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (3 ερωτήσεις + ψηφιακή βιβλιοθήκη)

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ:

Πείτε τη γνώμη σας στην πράξη! (Επιχειρήσεις; Ακαδημαϊκή κοινότητα)

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΜΒΥΘΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Microsoft HOLOLENS, GOOGLE ARcore, H5P)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ (Το μέλλον σε 10 χρόνια)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Ο κύκλος ζωής των μαθητών)

ΜΠΑΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ

HUMAN-IN-THE-LOOP

ΒΙΝΤΕΟ ZOOM

VIDEOGRAM STUDIO

VIDEOGRAM H5P

INFOGRAPHIC

KEY CONCEPTS DIGITAL LIBRARY RESOURCE

STAKEHOLDERS_OVERVIEW: HAVE YOUR SAY IN PRACTICE!

UAB RECTOR – CARLA OLIVEIRA

JUMP TO IMMERSIVE ECOSYSTEMS

MICROSOFT HOLOLENS

ARCORE

H5P_360º

INTRODUCTION MODULE

NEXT GENERATION

FORMER MINISTER OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND HIGHER EDUCATION
MANUEL HEITOR

ASSESSMENT_CERTIFICATION

LECTURER AT Escola Superior Agrária de Santarém
Luís Ferreira