Θέμα 1: Εφαρμογή των δεδομένων σε διάφορες βιομηχανίες

Η έννοια της βιομηχανίας υπάρχει, επειδή πρέπει να εξυπηρετεί το ευρύ φάσμα αναγκών και επιθυμιών μυριάδων ατόμων.  Με αυτό το σκεπτικό, αφενός ο τεράστιος αριθμός δραστηριοτήτων που συνδέουν την προσφορά με τη ζήτηση είναι αμέτρητος. Από την άλλη πλευρά, τα μικρά και μεγάλα κόστη που εμπλέκονται αποτελούν και οικονομική και μαθηματική, μετρήσιμη αναπαράσταση της καθημερινής ζωής και των έκτακτων γεγονότων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα δεδομένα είναι στενά συνδεδεμένα με την κλίμακα και τη βιομηχανία. Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά σε ορισμένες αξιόλογες βιομηχανίες και ας δούμε ποιο είναι το ενδιαφέρον τους για τα δεδομένα!