Κεφάλαιο 3: Προσβασιμότητα στο STEM στην ΕΕ

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Στο τέλος αυτού του περιεχομένου οι εκπαιδευόμενες θα είναι σε θέση να:

  1. Συσχετίζουν τα οφέλη της δια βίου μάθησης και της ενεργού αναζήτησης ευκαιριών ως πορεία προς την επιτυχία (ανάλυση).
  2. Συζητούν γιατί η ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στο STEM είναι επωφελής για την κοινωνική καινοτομία (ανάλυση)