Κεφάλαιο 2: Οι τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία (τεχνητή νοημοσύνη, εικονική πραγματικότητα κ.λπ.)

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μέχρι το τέλος αυτού του περιεχομένου οι εκπαιδευόμενοι θα:

  1. Αναγνωρίζουν και περιγράφουν τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως την τεχνητή νοημοσύνη, την εικονική πραγματικότητα και άλλων τομέων, κατανοώντας παράλληλα τις υποκείμενες ιδέες και τις μελλοντικές επιπτώσεις σε διάφορες επιχειρήσεις.
  2. Είναι σε θέση να συζητάνε πραγματικές περιπτώσεις χρήσης και εφαρμογές της τεχνολογίας αιχμής σε διάφορους κλάδους, όπως την υγειονομική περίθαλψη, την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση και άλλες, και να αξιολογούν τα πιθανά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της καθεμιάς.
  3. Διαθέτουν βελτιωμένες ικανότητες κριτικής σκέψης και αυξημένη ηθική συνείδηση σε σχέση με τις σύγχρονες τεχνολογικές ανακαλύψεις.
  4. Είναι σε θέση να εμβαθύνουν στις κοινωνιολογικές, ιδιωτικές και ασφαλιστικές προεκτάσεις αυτών των τεχνολογιών, καθώς και στις ηθικές επιπτώσεις, για την προώθηση μιας πιο υπεύθυνης προσέγγισης στην ανάπτυξή τους.