Κεφάλαιο 2: Γυναικεία πρότυπα που καθόρισαν τον τομέα τους STEM

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Στο τέλος αυτού του περιεχομένου οι εκπαιδευόμενες θα είναι σε θέση να:

  1. Αναγνωρίζουν τον θετικό αντίκτυπο των γυναικών, τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν, στη συνολική εξέλιξη των τομέων STEM (γνώση).
  2. Αναστοχάζονται ατομικά και να καταγράφουν ορισμένες από τις βασικές προσωπικές τους αξίες, όπως τι τις παθιάζει, τι τις εμπνέει και τι αλλαγές θα ήθελαν να φέρουν στον κόσμο (δημιουργία).