Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Στο τέλος αυτού του περιεχομένου οι εκπαιδευόμενες θα είναι σε θέση να:

  1. Αναστοχαστούν ατομικά, σχετικά με το με ποιες προσωπικές τους σκέψεις για τις γυναίκες στο STEM αλλά και για την επιστήμη συνολικά, εισέρχονται σε αυτή την Ενότητα.
  2. Επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται για τις γυναίκες στο STEM, ασκώντας κριτική στις δικές τους απόψεις και στα πιθανά κεκτημένα στερεότυπα σχετικά με την επιστήμη ως πορεία σταδιοδρομίας και τους/ις επιστήμονες ως επαγγελματικά πρότυπα (αξιολόγηση).
  3. Αναγνωρίσουν τον θετικό αντίκτυπο των γυναικών, τόσο κατά το παρελθόν όσο και στο παρόν, στη συνολική εξέλιξη των τομέων STEM (γνώση).
Περιεχόμενο Κεφαλαίου
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα