Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στην επίλυση προβλημάτων στο STEM

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Στο τέλος αυτού του περιεχομένου οι εκπαιδευόμενες θα είναι σε θέση να:

  1. Διατυπώνουν τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την επίλυση προβλημάτων στους κλάδους STEM.
  2. Επιδείξουν την κατανόηση της επαναληπτικής φύσης της επίλυσης προβλημάτων και του τρόπου με τον οποίο αυτή ευθυγραμμίζεται με την επιστημονική μέθοδο και τις διαδικασίες σχεδιασμού της μηχανικής.
  3. Αξιολογούν και να συγκρίνουν διάφορες προσεγγίσεις επίλυσης προβλημάτων στο πλαίσιο του STEM, εντοπίζοντας τα δυνατά σημεία και τους περιορισμούς τους.

Στην ταχέως εξελισσόμενη και επικεντρωμένη στην τεχνολογία κοινωνία μας, η σημασία της εκπαίδευσης STEM δεν μπορεί να τονιστεί αρκετά. Το STEM, που σημαίνει Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά, καλύπτει διάφορους τομείς που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της σημερινής μας πραγματικότητας και στη διαμόρφωση του μέλλοντός μας. Η αναγνώριση της βαθιάς αξίας της εκπαίδευσης STEM είναι ουσιαστική, καθώς εξοπλίζει τις εκπαιδευόμενες να περιηγηθούν στις προκλήσεις και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζει ο 21ος αιώνας.

Η εκπαίδευση STEM διαδραματίζει καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, η επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και η πρόοδος της υγειονομικής περίθαλψης. Εξοπλίζοντας τις εκπαιδευόμενες με ισχυρά θεμέλια στους κλάδους STEM, τους δίνουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν αυτά τα πιεστικά ζητήματα και να έχουν θετικό αντίκτυπο στον κόσμο. Είτε πρόκειται για την ανάπτυξη λύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είτε για το σχεδιασμό φιλικών προς το περιβάλλον υποδομών, είτε για την ανακάλυψη πρωτοποριακών ιατρικών θεραπειών, τα άτομα με σπουδές STEM βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διαμόρφωσης ενός βιώσιμου και ευημερούντος μέλλοντος.

«Η εκπαίδευση των μαθητών και των μαθητριών σε θέματα STEM (εφόσον γίνεται σωστά) τους προετοιμάζει για τη ζωή, ανεξάρτητα από το επάγγελμα που θα επιλέξουν να ακολουθήσουν. Αυτά τα μαθήματα διδάσκουν στους μαθητές και στις μαθήτριες πώς να σκέφτονται κριτικά και πώς να λύνουν προβλήματα – δεξιότητες που μπορούν να φανούν χρήσιμες σε όλη τους τη ζωή για να τις βοηθήσουν να περάσουν δύσκολες στιγμές και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες όποτε αυτές εμφανίζονται».

(Stephen F. DeAngelis, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας γνωστικής πληροφορικής Enterra Solutions).