Δραστηριότητες

Δραστηριότητα 1: Ώρα για μια πρόκληση!

Type : Διαδραστική δραστηριότητα

Εδώ βλέπετε έναν απλό Πίνακα Δεδομένων, ο οποίος εκφράζει μια λίστα στοιχείων και την τιμή τους, και παρακάτω την απεικόνισή του σε ράβδους.

Βήμα 1: Μεταβείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο CodePen ή σαρώστε τον κωδικό QR

Βήμα 2: Βρείτε το πεδίο εισαγωγής στην κορυφή. Γράψτε “Πορτοκαλί” στο πρώτο πεδίο και τιμή 5 στο δεύτερο πεδίο.

Εξαιρετική επίδοση μέχρι στιγμής!

Ωστόσο, παρατηρήσατε ότι παρόλο που μπορείτε να προσθέσετε όσες νέες επιλογές θέλετε, δεν μπορείτε να αλλάξετε τις υπάρχουσες από την άποψη του χρήστη. 

Βήμα 3: Πειραματιστείτε πειράζοντας τον παραπάνω απλό κώδικα και βρείτε έναν τρόπο για να αλλάξετε το όνομα του στοιχείου 1 και του στοιχείου 2.

Είναι πιο απλό από ό,τι νομίζετε!

Περιεχόμενο Κεφαλαίου